نصايح انيشتن

آلبرت انيشتين دانشمند اتمي جهان از قول فيلسوف مشهور فرانسيس بيكن مي گويد:

من به اين كلام او بسيار اهميت مي دهم و آن را در زندگي سر لوحه‌ي كارهايم قرار داده ام!آن چه مردم را سلامت نگاه مي دارد غذايي نيست كه مي خورند بلكه آن مقداري است كه خوب هضم مي نمايند و جذب بدن خويش مي كنند.

آن چه مردم را ثروتمند مي سازد پولي نسيت كه آن ها به دست مي آورند.بلكه پول هايي است كه آن ها خرج نكرده و پس انداز مي نمايند و ذخيره مي سازند.

آن چه مردم را دانشمند و عالم مي سازد آن چه را مي خوانند نيست بلكه آن چيزهايي است كه در ذهنشان باقي مي ماند و به كار مي بندند و از آن استفاده مي نمايند.

آن چه كه مردم را با خدا و ايمان نشان مي دهد تظاهر به اين اعمال نيست بلكه بسته به اعمالي است كه آن را ياد مي گيرند و به كار مي بندند و بدان عمل مي نمايند.

/ 0 نظر / 17 بازدید