در اول مهر ۵۹ چه گذشت؟

  • توی پرانتزی ها را خودم اضافه کردم


-كارتر رئيس جمهور آمريكا گفت:جنگ ايران و عراق ممكن است به آزادي گروگان هاي آمريكايي منجر
شود.از طرفي اين جنگ مي تواند ايران را مورد لزوم صلح و قبول قوانين بين المللي متقاعد سازد.

-سخنگوي كاخ سفيد آمريكا گفت:آمريكا اميدوار است شوروي در اين زد و خورد شركت نكند.

-سخنگوي دولت آمريكا گفت:دولتش نگران بالا گرفتن جنگ ايران و عراق است و اميدوار است اين درگيري هيچ واكنشي روي گروگان هاي آمريكايي نداشته باشد.

-يرژينسكي مشاور امنيت ملي آمريكا گفت:اكنون بايد كاري كرد كه مدارس دوباره به صورت سنگر مبارزه عليه رژيم ارتجاعي خميني درآيد.بايد دانش آموزان و حكومت پاسداران را رو به روي هم قرار دهيم.(زهي خيال باطل)

-امام خميني(قدس سره)طي فرماني 7 ماده اي،موقعيت قواي مسلح و فرمانده كل قوا (بني صدر)را تحكيم بخشيد و مردم،جرايد،نهاد هاي قضايي و دولتي را از هر گونه اقدامي كه به تضعيف قواي مسلح منجر شود بر حذر داشت.امام همچنين با دعوت مردم به وحدت،به اقشار مختلف تأكيد كرد دست از اختلافات جزيي بردارند.

-اسحاق شامير،وزير خارجه‌ي اسرائيل(مورچه چيه كه كله پاچه اش باشه!)گفت:جنگ ايران و عراق ادامه‌ي صدور نفت را به غرب بيش از مناقشه‌ي اعراب و اسرائيل به خطر خواهد انداخت.

-مناخيم بگين نخست وزير اسرائيل گفت:ما از درگيري ايران و عراق شديداً شادمان هستيم(باش تا اموراتت بگذره)،ولي واقعيت آن است كه خطري جدي منطقه را تهديد مي كند.

-دبير كل سازمان ملل از ايران و عراق خواست به خون ريزي خاتمه دهند.(خسته نباشن از اين همه لطفي كه به بشريت مي كنند.)

-حبيب شطي دبير كل سازمان كنفرانس اسلامي طي پيامي به ايران و عراق خواستار آتش بس فوري در جنگ شد.

-راديو آمريكا:روابط عراق با شوروي،با تهاجم نظامي شوروي به افغانستان،تا حدودي به سردي گراييد.با وجود اين روابط دو كشور بر اساس پيمان دوستي و همكاري 1972 ادامه دارد.عراق براي دريافت وسايل مورد نياز خود از شوروي با مشكلي رو به رو نيست.

-راديو لندن:عراق از موضع خود مبني بر رد مذاكرات صلح با اسرائيل فاصله گرفته و ارتباط خود را با شوروي كم و با كشور هاي محافظه كار عرب،از جمله كويت و عربستان گسترش داده است.براي عراق،ايستادگي در مقابل ايران،بهترين راه جهت كسب اعتبار در ميان ملل عرب است.

/ 0 نظر / 7 بازدید