مرگ چيست؟(۱)

مرگ پل انتقال به ابديت و جهان ديگر است.مرگ مهم ترين پديده در هستي انسان به شمار مي رود و ابعاد فوق العاده مرموز و ناشناخته اي دارد.يكي از موضوعات مرتبط با مرگ پناه بردن به خدا از مرگ هاي بد و ناگهاني در ادعيه و زيارات است.به نظر مي رسد مرگ انسان نيز تابع اعمال اوست.يعني كسي كه بد كردار باشد مرگ بدي نيز در انتظار او خواهد بود و بالعكس.اما اصولاً اين سئوال مطرح است كه آيا مجاز است انسان از درگاه خداوند طلب مرگ و نابودي كند؟

ادامه دارد

/ 0 نظر / 6 بازدید