در ۴ مهر ۵۹ چه گذشت؟

-روزنامه‌ي تايمز نوشت:چند ژنرال شاه پرست،براي تهيه‌ي مقدمات كودتا در ايران، كميته اي در لندن تأسيس كردند كه ارتشبد آريانا در رأس آن هاست.

-آريانا فرمانده ارتش شاهنشاهي،در پيامي خود را فرمانده‌ي ارتش آزادي بخش ايران ناميد و از سربازان خواست رژيم را سرنگون كنند.(چه غلط ها!)

-وزير خارجه‌ي عراق گفت:بغداد حاضر به مذاكره است.(نه بابا...)

-صدور نفت عراق قطع شد.

-صدام در پاسخ به آتش بس كه دبير كل سازمان ملل متحد درخواست كرده بود نوشت:عراق علاقه مند است مواضع ايران را در قبال آتش بس بداند.(مواضع خودتو بپا؛حالا مواضع ما پيشكش)

-يك مقام ارتش عراقي،شرايط عراق را براي پايان دادن به جنگ اعلام كرد:

1-ايران حاكميت كامل عراق را بر شط العرب به رسميت بشناسد.

2-حاكميت سه جزيره‌ي تنب بزرگ؛تنب كوچك و ابوموسي را به اعراب واگذار كند.

3-به اقليت عرب ساكن خوزستان خودمختاري بدهد.(سر به دار مي دهيم اما تن به ذلت نمي دهيم.بمون تو خماريش)

-راديو اسرائيل:دولت عراق از حملات متقابل ايران شگفت زده شده است.جنگ بيش از ان چه عراق انتظار داشت توسعه يافته است.(شگفتي ها تو خرج نكن.هنوز براي خرج اون ها زوده!)

-وزير عراق گفت:عراق خواستار باز پس گرفتن اراضي مرزي و كنترل شط العرب است و تا ايران به خواسته هاي بر حق ما(بميرم!)پاسخ مثبت ندهد،به جنگ ادامه خواهيم داد.

-سفير عراق در پاكستان گفت:عراق به تهيه‌ي اسلحه از شوروي ادامه خواهد داد.اين مسئله مربوط به موافقت همكاري و دوستي دو كشور است.

-عراق اعلام كرد:صادرات نفت خود را قطع كرده است.

-ضياء الحق رئيس جمهوري پاكستان براي ميانجي گري بين عراق و ايران وارد تهران شد.(بابا بزرگ وارد مي شود)

-بني صدر(رئيس جمهور):براي ميانجي گري و آشتي آمادگي نداريم.تنها در صورت برآورده شدن دو شرط:پايان يافتن تهاجمات عراق و عدم حمايت بغداد از شورشيان جدايي طلب غرب ايران،ملاقات با نمايندگان عراق امكان پذير است.

-آقاي محمد علي رجايي(نخست وزير)(عليه الرحمه):ما ميانجي گري را نخواهيم پذيرفت.اين جنگ با كشور نيست،جنگ عقيده با عقيده است.

-عراق پيشنهاد كوبا را براي ميانجي گري پذيرفته است.

/ 0 نظر / 14 بازدید